Par forumu

Laikā no 2020.gada 31. oktobra līdz 1. novembrim Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā notiks XII Baltijas valstu pūtēju orķestru diriģentu un ansambļu vadītāju forums.

I Baltijas valstu pūtēju orķestru diriģentu un ansambļu vadītāju forums 2009. gadā radās kā nepieciešamība aktivizēt nozares profesionāļus Baltijas valstīs, taču ar katru gadu interese par foruma norisēm jūtama no aizvien plašākas auditorijas ārvalstīs.

Forumā tradicionāli viesojas nozares speciālisti no ārvalstīm, notiek meistarklases, koncerti un izstādes.

Baltijas valstu pūtēju orķestru diriģentu un ansambļu vadītāju forumu rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

Foruma buklets 2009

Foruma buklets 2010

Foruma buklets 2011

Foruma buklets 2012

Foruma buklets 2013

Foruma buklets 2014