2020.gada rudenī notiks XII Baltijas valstu pūtēju orķestru diriģentu un ansambļu vadītāju forums